Nedjelja, 21 Ožujak 2021 12:43

Donacije stočne hrane iz Varaždinske i Vukovarsko srijemske županije

Donacija 10 tona stočne hrane iz Varaždina je pristigla na Banovinu. Tu je vrijednu donaciju smjese za rasplodne krmače pripremila Veterinarska stanica Varaždin.

935x150