Petak, 23 Travanj 2021 07:02

Agroekološki uvjeti utjecali i na medenje uljane repice

Dominik Mikolčević iz KWS-a pojasnio zašto je ove sezone moguće slabije medenje uljane repice

Tvrtka KWS Sjeme d.o.o. nikada na teritoriju Republike Hrvatske ili području u
okruženju nije radila nikakva znanstvena ispitivanja vezana za količinu nektara koje
stvaraju pojedine sorte ili hibridi suncokreta ili uljane repice.
Slijedom toga ne možemo proslijediti nikakve informacije jer nemamo nikakvo
znanstveno uporište niti utemeljenih (profesionalno ili amaterski) činjenica vezanih za
navedenu temu.
Iz iskustava usmenom predajom među pčelarima ili ratarima mogli smo čuti kako je
pojedina parcela ili pojedino područje medilo bolje ili lošije, ali nemamo nikakvih
dokaza kako se radi o utjecaju genotipa na svojstvo stvaranja manje ili veće količine
nektara.
Sama količina nektara koju formiraju spomenute kulture jako variraju od godine do
godine, značajno se razlikuju od regije do regije što jasno ukazuje na činjenicu kako
mednost, odnosno količina nektara kod ovih biljaka najviše ovisi o agroekološkom
uzgojnom području. Uvjeti uzgojnoga područja i vremenske prilike tijekom vegetacije
su čimbenici koji značajno utječu na formiranje generativnih organa koji osiguravaju
proizvodnju nektara, a što se osobito odnosi na usjev uljane repice.
Jasno možemo navesti primjer na usjevima uljane repice u ovoj proizvodnoj sezoni
2020./2021. u kojoj su usjevi uljane repice tijekom vegetacije pretrpjeli velika
oštećenja uslijed primjerice redukcije sklopa u uvjetima jako otežanog nicanja uslijed suše ili prevelike količine oborina. Izrazito velikih oštećenja prouzrokovanih velikim populacijama insekata u gotovo svim fazama razvoja. Zatim značajnih oštećenja, redukcije sklopa i redukcije bočnoga grananja biljaka uslijed mraza i niskih temperatura. Ističemo i vrlo usporeno i reducirano cvjetanje usjeva u uvjetima vrlo hladnoga i kišnoga vremena.
Možemo zaključiti da će navedeni čimbenici značajno imati utjecaj na drastično
smanjenje količine nektara i mednosti po jedinici površine.

935x150