Petak, 06 Studeni 2020 09:42

Petir smatra da se mnogi problemi mogu riješiti i snažnijim udruživanjem proizvođača

Petir smatra da se jedan dio problema u poljoprivredi može riješiti i bez velikih ulaganja, uz bolju organizaciju, snažnijim udruživanjem proizvođača, povezivanjem primarne proizvodnje i prerade, snažnijim kontrolama u lancu opskrbe hranom kako bi se suzbile prijevare i nepoštena trgovačka praksa, inspekcijskim nadzorom onog što stiže iz uvoza i stavlja se na tržište.

„Poljoprivreda je izuzetno važna za opskrbu stanovništva hranom i više nitko ne dvoji da moramo uložiti maksimalne napore kako bi postigli samodostatnost u proizvodnji hrane u što većoj mjeri. Na taj način štitimo interese države, interese nas kao potrošača ali i interese poljoprivrednika jer im omogućavamo da mogu pristojno zaraditi, od toga pošteno živjeti i školovati svoju djecu“, zaključila je Petir.

Izlaganje zastupnice Petir možete pogledati na slijedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=V7rb0CnMQO8

Rebalansom proračuna planirano je povećanje od 270 milijuna kuna za Ministarstvo poljoprivrede a od navedenog povećanja, najveći dio odnosi se na nacionalni udio u sufinanciranju mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 81 mil kn.
Rebalansom se osiguravaju i dodatna sredstva za druge državne potpore male vrijednosti, a osigurati će se i sredstva za zatvaranje  trogodišnjeg programa Vlade Republike Hrvatske za potporu sektoru stočarstva, kao i potpuna isplata pomoći malim poljoprivrednicima za suočavanje s posljedicama krize prouzročene bolešću COVID-19. Petir je pozitivnim ocijenila i predloženo povećanje sredstava na stavkama promicanja poljoprivrede i ruralnog razvoja, Sheme „školski medni dan“, te Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.
Dio planiranih sredstava za projekte smanjen je jer su neki projekti provedeni ili su u završnoj fazi. Nacionalna omotnica za vino iskorištena je u iznosu od 95%, a dio promidžbenih mjera je iz ove godine, zbog trenutne situacije s COVID krizom planiran u sljedećoj godini, što je rezultiralo smanjenjem sredstava.  Smanjenje sredstava u Operativnom programu za ribarstvo rezultat je niza revizija i kontrola, a što je utjecalo na sporije trošenje sredstava od planiranog. Uz navedeno, ovaj Operativni program zadnji je akreditiran, a procjena je Ministarstva poljoprivrede kako će se sve planirane aktivnosti završiti početkom 2021. godine.
„Vezano uz poziciju Otpis dugova, prema mojim informacijama, Ministarstvo poljoprivrede dužno je u europski proračun vratiti 11 milijuna kuna za pogreške koje su napravljene u sustavu upravljanja i kontrole u razdoblju od 2012. – 2015. godine, stoga bi na temelju tog iskustva trebalo izvući poduku kako se u budućnosti ne smije raditi“, rekla je Petir.
Ona je istaknula kako će nam u slijedećem proračunskom razdoblju iz EU proračuna biti na raspolaganju 4,5 milijardi EUR-a, te da je zato važno osigurati učinkovitiju i pravedniju raspodjelu tih sredstva kako bi iz navedenih ulaganja dobili dodanu vrijednost.

935x150