Srijeda, 03 Ožujak 2021 12:11

Majdak - cilj je obnoviti stočni fond na Banovini

-        Ova donacija Vukovarsko srijemske županije ide u smjeru obnove stočnog fonda na Banovini, a Ministarstvo poljoprivrede i Grad Glina će maksimalno logistički pomoći kako bi na dvije farme rasplodnih krmača odvijala što kvalitetnija reprodukcija za umatičena grla koja će biti podijeljena lokalnim OPG-ovima.

 

majdak svinje

Pomoć neće izostati i za 50-tak farmi gdje će biti donirane rasplodne krmače za proizvodnju tovnog materijala. Cilj nam je i osnivanje Proizvođačke organizacije u sektoru svinjogojstva na ovom području kroz godinu-dvije, izjavio nam je Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede prilikom obaviješćivanja Stožera za otklanjanje posljedica potresa u Glini o donaciji Vukovarsko srijemske županije lokalnim stočarima. Na sastanku su se Stjepan Kostanjević, gradonačelnik, te Andrija Matić, pročelnik Odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije i članovi Stožera suglasili o koracima koje valja poduzeti da se svinjogojstvo održi na širem glinskom području.

Naime, U sklopu uzgojnog programa za reprodukciju svinja na dvjema matičnim farmama donirat će se 20 krmača. U razdoblju od jedne i pol godine reprodukcijom će se dobiti od 500 do 600 grla svinjskog podmlatka. Povrh toga, donacija predviđa dodatnih 50 suprasnih nazimica za uzgoj tovnog reprodukcijskog materijala na gospodarstvima koja su posebno usredotočena na svinjogojstvo.

majdak i matić svinje

935x150