Pasući na sunčanim, zelenim i bogatim istarskim pašnjacima, krave i ovce postaju dio čarolije nazvane Istarski sir Špin. Mlijeko krava i ovaca koje su pasle na istarskoj zemlji direktno utječe na aromu i mirise sireva i čine ih prepoznatljivima i…
Peter Salmutter, direktor tvrtke Schaumann Agri d.o.o. slikovito se izrazio o Schaumannovom konceptu hranidbe svinja u okružju loših cijena i krize u ovoj grani poljoprivredne proizvodnje
Utorak, 02 Prosinac 2014 16:16

Kranjska i dalje i naša i njihova

Hrvatski proizvođači još 15 godina nastavljaju s proizvodnjom Kranjske kobasice
Četvrtak, 01 Svibanj 2014 12:40

Držanje i hranidba svinja izvan nastambi

Nedvojbeno je da je najbolji način držanja i uzgoja rasplodnih svinja na zdravoj i dobroj paši sa ispustom. Dobra je paša osobito važna i vrijedna za rasplodne krmače, neraste i mlade svinje   Svinje osobito mesnatih pasmina su svežderi pa…
Četvrtak, 01 Svibanj 2014 12:35

Soja u hranidbi stoke

Soja sadrži 4 puta više probavljivih bjelančevina nego kukuruz pa je u racionalnoj hranidbi odlična nadopuna kukuruzu. Ne samo da u smjesi poboljšava omjer između probavljivih bjelančevina i ugljikohidrata, nego i poboljšava kakvoću bjelančevina Soja je jedna od najstarijih kultiviranih…
Četvrtak, 01 Svibanj 2014 12:05

NITRATNA DIREKTIVA

Kontrole onečišćenja u poljoprivredi koji uključuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse i Nitratne direktive bit će doslovce ograničavajući čimbenik za jednu farmu. Bez dobro riješenog pitanja gnojovke i raspolaganjem organskim otpadom s farme nema ništa od posla. Ovaj projekt trenutno je…
Stranica 3 od 3

935x150