Petak, 18 Srpanj 2014 21:03

NE potpori i poticaji velikima

Rasprava Vlade 17. 7. 2014. o uklapanju u europsku poljoprivrednu politiku

Prijedlog Udruge OPG Hrvatske Život

Hrvatska Vlada mora do 1. kolovoza informirati Europsku komisiju o načelima nacionalne primjene nove Zajedničke poljoprivredne politike Unije koja će ostati na snazi do 2020.g. Prvi prijedlog Ministarstva poljoprivrede naišao je tijekom javne rasprave na niz raznih kritika i alternativnih prijedloga te je raspravljan bez formalnog zaključka na dva zasjedanja saborskog Odbora za poljoprivredu.

Najsporniji moment u tom prijedlogu jest da Ministarstvo za razliku od smjernica europske politike i niza domaćih prijedloga zagovara da se omotnicom europskih sredstava najvećim dijelom nastavi politika subvencioniranja velikih (ionako konkurentnih) pogona umjesto da dohodovne potpore počne usmjeravati na snaženje obiteljskih gospodarstava koja u cijeloj Europi čine kralježnicu ruralnog razvitka i osiguravaju prehrambenu samodostatnost. Ministarstvo je najavilo da za preraspodjelu potpora misli iskoristiti samo 1/10 dostupnih europskih sredstava dočim bi Udruga Život i neki drugi predlagatelji željeli preraspodijeliti barem polovicu tih sredstava. I onda kad se naročit naglasak stavi na podršku srednje velikim gospodarstvima kao nositeljima održivog rasta, simulacije su pokazale da bi 98 % primatelja dobilo veće potpore od onih koje predviđa Ministarstvo.

Vlada Republike Hrvatske će na sjednici 17. srpnja 2014. raspravljati o prijedlogu Ministarstva a da javnost o konačnom prijedlogu politike tijekom šest idućih godina uopće nije upoznata.
Radi netransparentnosti rada Ministarstva poljoprivrede Udruga OPG Život predlaže da Vlada

•    konačni prijedlog preraspodjele potpora raspravi na otvorenoj sjednici i da
•    usvojeni prijedlog bude objavljen na Internet stranicama Vlade i Ministarstva prije nego što bude upućen Europskoj komisiji.


Predsjednik                           Dopredsjednik
Antun Laslo                           Nikola Pajek 

935x150